Terms of service

 

Rekisteriseloste

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä perustuen Henkilötietolakiin (523/1999) 10 §:

Rekisterinpitäjä
Basico International Oy
Kiviaidankatu 2 B, 
00210 Helsinki
Y-tunnus 1096373-2

Henkilörekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoa käsitellään tilausten, maksujen, asiakasyhteydenottojen, palautusten ja muiden verkkokauppaan liittyvien aktiviteettien yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Asiakkaan nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakkuuden alkupäivämäärä
 • Tehdyt ostot
 • Viimeisimmän tilauksen päivämäärä
 • Tilausten lukumäärä
 • Keskimääräinen tilauksen arvo
 • Toimitusosoite (viimeisimmästä tilauksesta)
 • Laskutusosoite (viimeisimmästä tilauksesta)

Tietolähteet
Rekisterissä oleva tieto saadaan asiakkaalta itseltään. Henkilötietoa ei kerätä asiakkailta, jotka eivät tee tilausta verkkokaupassa.

Tiedon siirtäminen
Rekisterissä olevaa tietoa ei siirretä Basico Internation Oy:n ulkopuoliseen käyttöön. 

Rekisterin suojaaminen
Rekisteriä ei siirretä kolmansille osapuolille.
Tiedon käsittely vaatii käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Henkilörekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin tietosisällön käyttöä valvotaan. 

Register specifications

Description of personal data file in accordance with Section 10 of the Personal Data Act (523/1999):

Controller 
Basico International Oy
Kiviaidankatu 2 B, 
00210 Helsinki
Business ID 1096373-2 

Name of the personal data file 
Customer registry

Purpose of processing personal data

Personal data is processed in connection with orders, payments, customer contact, returns and other activities related to the online store. 

Data kept in the personal data file
The personal data file includes the following data: 

 • Customer name
 • Email address
 • Customer since (date of first order)
 • Total spent
 • Date of last order
 • Number of orders
 • Average order value
 • Shipping address (from most recent order)
 • Billing address (from most recent order)

Source of data
The stored data is provided by the customer. Personal data is not collected from customers who do not make an order.

Transfer of data
Data is not transferred outside the use of Basico International Oy. 

How the personal data file is secured 
The personal data file cannot be transferred to third parties. Processing of the data requires a username, password. The personal data file is secured from outside use, and the use of the data is supervised.